Montaža

  • Projektovanje i montaža savremenih telekomunikacionih sistema
  • Izrada telefonskih i računarskih mreža

U mogućnosti smo da vam ponudimo optimalna rešenja i za najsloženije telekomunikacione sisteme, za najzahtevnije korisnike. Sistem rada je po principu <<Ključ u ruke>> odnosno, sve faze uvođenja savremenog telekomunikacionog sistema od snimanja trenutnog stanja, preko inžinjeringa, kabliranje, izrade razdelnika, do konačne predaje na korišćenje.