Panasonic KX-NS1000

Panasonic KX-NS1000 poslovni komunikacioni server

Panasonic KX-NS1000 poslovni komunikacioni server je dizajniran da obezbedi rešenja uz integraciju hardverskih i softverskih komponenti na modularan način, omogućavajući komunikacionom sistemu da uči o specifičnim potrebama poslovne organizacije.

KX-NS1000 potpuno podržava IP otvoren protokol za uspostavljanje komunikacije u realnom vremenu. IP upotreba može da rezultira efektom ubedljivih prednosti kao što su unapređenje efikasnosti zaposlenih i niska cena komunikacija.Kontrola sistema sa više destinacija kao jednog sistema

Showing all 7 results