Telefonske centrale

Stilovi komunkacije su se menjali tokom godina. Kada je samo analogna komunikacija bila dostupna, svaka telefonska linija je dobijala određeni telefonski broj. Kada se korisnik preselio i želeo da zadrži isti broj, bilo je neophodno da se preusmere telefonske linije.

Kada su IP centrale počele da dobijaju na popularnosti, postalo je moguće dodeliti telefonski broj za određeni uređaj. Jednostavnim pomeranjem uređaja, korisnici mogu da koriste isti broj na različitim lokacijama.

Sada, korisnici dobijaju telefonske brojeve koji mogu da se koriste sa bilo kog uređaja. Kao rezultat toga, korisnici obavljaju poslovne komunikacije ne samo u kancelariji, već i izvan nje. Panasonic donosi novu generaciju komunikacionih sistema koji zadovoljavaju današnji stil rada.